سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

اینجانب ، ابوحیدر

بسم رب الحیدر//ما سینه زدیم و بی صدا باریدند// از هرچه که دم زدیم آنها دیدند// ما مدعیان صف اول بودیم// از آخر مجلس شهدا را چیدند// =======یا علی مدد
صفحه خانگی پارسی یار درباره

پناهنده شدم!

یَا مُنْتَهَى الرَّجَایَا

دیشب زلزله آمد

پنج و یک دهم ریشتر!

دیشب همه تهران لرزید

دیشب همه ی خانه لرزید

همه چیز دیشب تکان خورد

حتی دل من

بعد از تکان خوردن دلم، پناهنده شدم به او

پناه بر خدا از زیر آوار مردن

پناه بر خدا از در بستر مردن

پناه بر خدا از بیماری مردن

پناه بر خدا از در خواب مردن

گردش خون در رگ های زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب شیرین ‌تر است؛ و نگو شیرین ‌تر، بگو بسیار بسیار شیرین ‌تر و من چقدر در پی احلی من العسل، این روزها با خودم در جنگم و در پی راهی.

یا علی مدد

اینجانب ، ابو حیدر